רשומות

דברי תורה לספר דברים

תמונה
  בס"ד רשימת דברי התורה לספר דברים   פרשת דברים א.      פרשת דברים – הר חורב או הר חורבן? https://hillelmer.blogspot.com/2023/07/blog-post_21.html ב.      פרשת דברים – בניית חזון https://hillelmer.blogspot.com/2023/07/blog-post_25.html   פרשת ואתחנן א.      פרשת ואתחנן - שבת הכלה או שבת המלכה https://hillelmer.blogspot.com/2023/07/blog-post_28.html   פרשת עקב א.      פרשת עקב – העינוי במן https://hillelmer.blogspot.com/2023/08/blog-post.html ב.      פרשת עקב – החסידות תלויה בחידוש העצמי https://hillelmer.blogspot.com/2023/08/blog-post_4.html   פרשת ראה א.      פרשת ראה – סודה של ירושלים https://hillelmer.blogspot.com/2023/08/blog-post_11.html ב.      פרשת ראה – זהירות מאביונות https://hillelmer.blogspot.com/2023/08/blog-post_84.html   פרשת שופטים א.      פרשת שופטים - למה האשרה נאסרה דווקא במזבח? https://hillelmer.blogspot.com/2023/08/blog-post_18.html ב.      פרשת שופטים – מה זה להיות תמים? https://hillelmer.blogspot.com/202

דברי תורה לפרשת במדבר

תמונה
  בס"ד רשימת דברי התורה לספר במדבר פרשת במדבר א.      פרשת במדבר – שערים ומשוררים: https://hillelmer.blogspot.com/2023/05/blog-post_19.html ב.      פרשת במדבר – להתייחס לכל יהודי https://hillelmer.blogspot.com/2023/05/blog-post_58.html ג.       פרשת במדבר – ודגלו עליי אהבה https://hillelmer.blogspot.com/2023/05/blog-post_96.html ד.      פרשת במדבר – הדיבור של המדבר https://hillelmer.blogspot.com/2023/05/blog-post_49.html   פרשת נשא   פרשת נשא – לא להתרגל לעוולות https://hillelmer.blogspot.com/2024/06/blog-post.html   פרשת בהעלתך א.      פרשת בהעלתך – האתגר בחוסר הבהירות: https://hillelmer.blogspot.com/2023/06/blog-post.html ב.      פרשת בהעלתך – רגעי כינוס ורגעי פיזור: https://hillelmer.blogspot.com/2022/06/blog-post.html ג.       פרשת בהעלתך – מעלת ההארה לאחרים: https://hillelmer.blogspot.com/2023/06/blog-post_2.html ד.      פרשת בהעלתך – מי אתה חובב החביב? https://hillelmer.blogspot.com/2023/06/blog-post_50.html ה.      פרשת בהעל

רשימת דברי תורה לפרשת ויקרא

תמונה
  בס"ד רשימת דברי התורה לספר ויקרא   פרשת ויקרא א.      פרשת ויקרא – התקרבות מתוך כוונה https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post_95.html   ב.      פרשת ויקרא – הכיסופים גדולים מהמציאות: https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post_7.html   ג.       פרשת ויקרא – טעמי הקורבנות: https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post_62.html   ד.      פרשת ויקרא – מה הריח שלנו? https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post_8.html   פרשת צו א.      פרשת צו – בין פעולת ה' לפעולת האדם: https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post_28.html ב.      פרשת צו – החיבור בין הלילה ליום: https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post_20.html ג.       פרשת צו – כולנו צריכים תמריצים https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post_82.html ד.      פרשת צו – הקורבן היחיד שהוא חמץ https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post_99.html   פרשת שמיני 1.      פרשת שמיני - החסידה שאיננה חסידה https://hillelmer.blogspot.com/2021/04/bl