רשומות

מציג פוסטים מתאריך נובמבר, 2020

פרשת תולדות - ללמוד איך לאכול

תמונה
  בס"ד פרשת תולדות – ללמוד איך לאכול פתיחה בפרשתנו מסופר על בקשתו של יצחק מבנו עשיו להכין לו מטעמים, עבור הברכה שהוא רוצה לברכו (בראשית כז, ג-ד): "וַעֲשֵׂה לִי מַטְעַמִּים כַּאֲשֶׁר אָהַבְתִּי וְהָבִיאָה לִּי וְאֹכֵלָה בַּעֲבוּר תְּבָרֶכְךָ נַפְשִׁי בְּטֶרֶם אָמוּת". ויש לשאול, מדוע יצחק תולה את הברכה שרוצה לברך את בנו בעשיית מטעמים?  האם יצחק לא יכול לברך ללא מטעמים? האם יצחק צריך תשורה עבור הברכה?   תשובה א' – שיזכה על ידי כיבוד הורים לברכה הספורנו  (בראשית כז, ד) ביאר שמטרת יצחק הייתה לזכות את עשיו במצוות  כיבוד הורים , כדי שיזכה בזכותה להיות ראוי לקבל את ברכת אביו.   תשובה ב' – מידה כנגד מידה, לקבלת שפע גשמי רבינו בחיי   והאשליך הקדוש  (בראשית כז, ד) ביארו שיצחק ביקש מטעמים גשמיים כיוון שהברכה היא על השפע הגשמי. וכדי ששפע ירד בעולם צריך מעשה שיעשה כדוגמתו בעולם הזה,  מידה כנגד מידה .   תשובה ג' – יצחק רצה שפע ממקום המקדש הכתב והקבלה  (בראשית כז, ד) ביאר שמטרת יצחק הייתה להכיל את הברכה דרך שפע ממקום מקודש, ולכן ביקש מעשיו להביא

פרשת תולדות - מי הבן הנבחר?

תמונה
  בס"ד פרשת תולדות – מי הבן הנבחר ? פרשת השבוע ישנו מאבק מאוד מורכב: מי יזכה לברכת יצחק: יעקב או עשיו. במילים אחרות: מי יזכה להיות הבן הנבחר? מי יהיה יורש דרך האב, ומי יקבל את ברכת אברהם וירושת ארץ ישראל. שאלות על הירושה בהתבוננות ראשונית על סיפור מאבק הירושה עולות מספר שאלות: ·       בפסוק כתב: " ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו " ומיד מתעוררת השאלה: איך זה שיצחק שהיה נביא נעלם ממנו הידיעה שעשיו הוא רשע גמור, ויעקב     הוא הצדיק? אמנם הוא היה עיוור אך עד כדי כך, שאינו מזהה מיהו בנו? ·       מדוע יצחק אחרי שרואה שעשיו נושא נשים נוכריות עובדות עבודה זרה, והתורה אומרת " ותהי מורת רוח ליצחק ולרבקה " - בכל אופן הוא מחליט לברך את עשיו בנו הרשע? ·       הפלא הגדול הוא, איך זה שאחרי שיעקב גונב את הברכות, פתאום יצחק מודה לכך, ואומר על יעקב: " גם ברוך יהיה ". מה השתנה פתאום? מדוע כעת יצחק מקבל את בחירתו של יעקב? מה השתנה פתאום? הסגולה מאדם הראשון  כדי לנסות לענות על השאלות הללו, נזכיר את דברי ספר הכוזרי שכותב שישנה סגולה שעברה מאדם הראשון ל

פרשת תולדות - לא להיות בערך

תמונה
  בס"ד פרשת תולדות –   לא להיות בערך הלל מרצבך לדעת מי אתה... בפרשתנו מסופר על ההיריון של רבקה (בראשית כה, כב) : "וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ". ומבאר רש"י על פי המדרש: "לשון ריצה, כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי ע"ז עשו מפרכס לצאת". ונשאלה השאלה : למה רבקה כל כך דואגת, וכי אם בנה היה רוצה לצאת רק בפתחי עבודה זרה היה טוב בעיניה? ועוד יש לשאול , מדוע כשאומרים לרבקה (בראשית פרק כה, כג) : "שְׁנֵי גוֹיִם בְּבִטְנֵךְ וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ" היא נרגעת, וכי זה משמח שיש לה בן אחד רשע? וניתן  לתרץ , שרבקה חששה שהיא תלד ילד הפכפך. בן שלא יודע מיהו. מי שיום אחד בבית המדרש ויום אחד בבית עבודה זרה, זו סכנה גדולה יותר, הוא מטעה. חשוב לה שיהיה לה בן שידע וידעו כולם מי הוא, צדיק או רשע. אכן, רבקה זכתה בבן אחד צדיק יעקב, אך כפי שנראה, עשיו הרשע היה בן מבלבל, וזה חמור יותר. כשלא רואים את השקר, הוא פוגע בנו יותר.   כיצד יצחק אוהב את עשיו? עשיו לא היה שקרן רגיל הו

פרשת תולדות - אהבת הילדים ללא תנאי

תמונה
בס"ד פרשת תולדות – אהבה הילדים ללא תנאי יצא לי לפגוש נערה יהודייה שהייתה בקשר עם ערבי. הוריה ניסו להניא אותה מללכת אחריו, אך לשווא. כשהבחורה נשאלה: "מה מצאת באותו בחור שלא מצאת באף בחור יהודי אחר?" היא ענתה: "הוא אוהב אותי בלא שום תנאי !" זמן רב, ודמעות מרובות נדרשו מהוריה כדי להבטיח לה שגם הם אוהבים אותה בכל מצב, ולהצליח לשכנע אותה להשתחרר מהבחור.   בפרשתנו מסופר שיצחק אוהב את עשיו (בראשית פרק כה, כח) : "וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו".  פרשנים רבים תמהים הכיצד יצחק אוהב את בנו שמתנהג בצורה כה שלילית? וכי הוא איננו מזהה את מה שמזהה רבקה אשתו? אולי ניתן להציע ולומר, שיצחק מלמד אותנו יסוד חשוב לחיים. את הילדים צריך לאהוב בלי תנאי . גם אם הם מתנהגים כמו עשיו הרשע, צריך לאהוב אותם. אם נכונים דברינו, אולי משמעות המילה: "כִּי" במילים: "כִּי צַיִד בְּפִיו", היא גם . והכוונה היא שיצחק אהב אותו גם כאשר ציד בפיו (המילה "כי" יכולה לשמש במשמעות "אף". כדברי הגמרא (ראש השנה ג ע"א)

פרשת תולדות - מי שולט בבורות המים?

תמונה
  פרשת תולדות – מי שולט בבורות המים? פרשתנו (בראשית פרק כו, טו) מספרת על מעשהו של אבימלך: "וְכָל הַבְּאֵרֹת אֲשֶׁר חָפְרוּ עַבְדֵי אָבִיו בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו סִתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים וַיְמַלְאוּם עָפָר".   ויש לתמוה מדוע הפלישתים סתמו את בורות המים? מה רע שיהיה להם מים שהם יוכלו לשתות מהם?   רש"י על הפסוק מבאר: "מפני שאמרו תקלה הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו". אך לכאורה דבריו אינם מובנים, וכי בגלל גייסות שיגיעו הם מונעים מעצמם מים? למה שלא יהיה להם מקום לשתות עבור עצמם?   ועוד יש לשאול , בפרשתנו מסופר שוב על בורות המים שחפרו עבדי יצחק וסתמום פלישתים. סיפור דומה לסיפורו של אברהם אבינו. כמעט ללא הבדל. עוד פעם מריבות, עוד פעם בורות מים עם שמות "עשק", "שטנה" ו"רחובות". לשם מה התורה מספרת לנו את כל הסיפור הזה?   בעל הכתב והקבלה מבאר שאחת השיטות של אברהם אבינו להביא את האמונה לעולם הייתה על ידי בורות המים. מעבר לדרכו של הכנסת אורחים באש"ל (אכילה שתייה ולינה). וכך הוא כותב (בראשית כו פסוק יח) : "המ