רשימת דברי התורה לספר שמות

 בס"ד

רשימת דברי התורה לספר שמות

 


פרשת שמות

א.     פרשת שמות - המלחמה על הילדים:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_22.html

 

ב.     פרשת שמות - הכיסופים לארץ הקודש

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_33.html

 

ג.      פרשת שמות – מיהו מנהיג ראוי?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_3.html

 

ד.     פרשת שמות - אהבה ללא גבול

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_25.html

 

ה.     פרשת שמות - הסנה בוער באש

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_8.html

 

פרשת וארא

א.     פרשת וארא - מה ההפך מיראת שמים?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blogr-zpost_14.html

ב.     פרשת וארא - לענות דרך הלב

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_9.html

ג.      פרשת וארא - מי אני ומה שמי?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_15.html

ד.     פרשת וארא - התבטלות ואיפוק

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_35.html

ה.     פרשת וארא - קושיות ותירוצים

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_66.html

 

פרשת בא

א.     פרשת בא - מי הקובע בתורה? (קידוש החודש)

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html

 

ב.     פרשת בא - הגאולה תלויה בילדים

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_45.html

 

ג.      פרשת בא - השמש או הירח מי עדיף?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_4.html

 

ד.     פרשת בא - למה להתעלל במצרים?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_84.html

 

ה.     פרשת בא - כמה דם עוד צריך?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_17.html

 

 

פרשת בשלח

א.     פרשת בשלח - ונחנו מה

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_89.html

 

ב.     פרשת בשלח - מאמין וזורע

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_26.html

 

ג.      פרשת בשלח – סטריליות רוחנית כדי להיבנות נכון

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_74.html

 

ד.     פרשת בשלח - למה עצמות יוסף חשובות?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_6.html

 

ה.     פרשת בשלח - הנפילה בדברים הקטנים

https://hillelmer.blogspot.com/2021/01/blog-post_86.html

 

פרשת יתרו

א.     פרשת יתרו - תפקידם של עשרת הדברות:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_59.html

 

ב.     פרשת יתרו - ללמוד לייחד:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_18.html

 

ג.      פרשת יתרו - גדול או קשה:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_6.html

 

ד.     פרשת יתרו - נקודת המחלוקת בין יתרו למשה

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_4.html

 

ה.     פרשת יתרו - מהי מנוחה?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_3.html

 

ו.      פרשת יתרו - שני סוגי אהבה

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post.html

 

ז.      פרשת יתרו - כיבוד הורים כיסוד האמונה

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_7.html

 

פרשת משפטים

א.     פרשת משפטים – טעמים לאיסור בשר בחלב:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_11.html

 

ב.     פרשת משפטים – והאמת והשלום אהבו:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_10.html

 

ג.      פרשת משפטים – שמיעת המצוות:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_9.html

 

ד.     פרשת משפטים – היחס לגנבים:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_51.html

 

ה.     פרשת משפטים – עד כמה להתבטל?

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_20.html

 

ו.      פרשת משפטים – בין מסורת לדקדוק במצוות

https://hillelmer.blogspot.com/2024/02/blog-post.html

 

פרשת תרומה

1.     פרשת תרומה – רגישות לזולת:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_17.html

 

2.     פרשת תרומה – מעלת הנתינה

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_71.html

 

3.     פרשת תרומה – המשכן כמבנה רוחני

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_57.html

 

4.     פרשת תרומה – היופי הפנימי

https://hillelmer.blogspot.com/2021/02/blog-post_15.html

 

5.     פרשת תרומה – המשכן כהמשכו של אברהם אבינו

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post.html

 

פרשת תצוה

א.     פרשת תצוה – אבא ואמא בבגדי כהן גדול

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_5.html

 

ב.     פרשת תצוה – ההכנה למפגש

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_6.html

 

ג.      פרשת תצוה – כלאיים בבגדי הכהן הגדול

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_25.html

 

ד.     פרשת תצוה – להאיר את העולם

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_43.html

 

פרשת כי תשא

1.     רשת כי תשא – השבירה והתיקון:

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_15.html

2.     פרשת כי תשא – ההתבטלות לציווי ה'

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_14.html

3.     פרשת כי תשא – חטא המעגל:

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_36.html

4.     פרשת כי תשא – בין הרצוי למצוי

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_17.html

5.     פרשת כי תשא – להרוג או לאהוב?

https://hillelmer.blogspot.com/2022/02/blog-post_4.html

6.     פרשת כי תשא – מסירות נפש וכוח התשובה

https://hillelmer.blogspot.com/2024/03/blog-post.html

 

פרשת ויקהל

א.     פרשת ויקהל – חכמת לב (האדמו"ר שתכנן מקווה)

https://hillelmer.blogspot.com/2021/03/blog-post_11.html

 

ב.     פרשת ויקהל – לחשוב מחשבות – להיכנס לראש של הזולת

https://hillelmer.blogspot.com/2021/03/blog-post_53.html

 

ג.      פרשת ויקהל – מלאכות קדושות:

https://hillelmer.blogspot.com/2021/03/blog-post_40.html

 

פרשת פקודי

א.     פרשת פקודי – אחדות ישראל

https://hillelmer.blogspot.com/2021/03/blog-post_38.html

ב.     פרשת פקודי – לראות את הענן

https://hillelmer.blogspot.com/2021/03/blog-post.html

ג.      פרשת פקודי – עשייה מונעת קיטורים

https://hillelmer.blogspot.com/2022/03/blog-post.html

 

 

 

תגובות

הנקראים ביותר

פרשת תולדות - אהבת הילדים ללא תנאי

פרשת תזריע - מאמין וזורע

פרשת ויצא - האמת שנראית כשקר

פרשת נח - פתיחות או סגירות

פרשת אמור - השגרה המרגשת

פרשת כי תשא - בין הרצוי למצוי

פרשת קדושים - מה זו קדושה?

פרשת מצורע - המטמון שבייסורים

פרשת פינחס - מהו שלום אמיתי?

פרשת לך לך - איך מקרבים?