פרשת וישב - כיצד ניתן להתגבר

 בס"ד

פרשת וישב – כיצד ניתן להתבגר?


 

בפרשתנו מסופר שיוסף עומד בניסיון גדול מאוד. אשת פוטיפר מנסה להכשיל אותו כשהם לבד, ויוסף בורח ממנה, ומשלם על כך מחיר יקר של מאסר בכלא המצרי.

 

במדרש מופיע הרחבה לסיפור של יוסף ואשת פוטיפר (סוטה לו ב, תנחומא וישב ט):

"באותה שעה באה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו: "יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות?" ... נעץ ידיו בקרקע {להכאיב לעצמו}. מיד: "וינס ויצא החוצה", א"ל הקב"ה אתה נסת ויצאת חוצה, חייך הים ינוס מפני ארונך שנא' (תהלים קיד) "הים ראה וינוס"."

 

אם נתבונן בדברי המדרש נוכל ללמוד מיוסף מספר כלים כיצד להתמודד מול פיתויים שונים:

 

א. "באה דיוקנו של אביו" - יוסף חושב על אבא שלו הצדיק - חשיבה תמידית על דמות גדולה מסייעת בהתמודדות בשעת מבחן.

 

ב. "דיוקנו של אביו" - יוסף מדמיין שאביו רואה אותו - כוח הבושה ואי הנעימות עוזר לנו להינצל מלחטוא.

 

ג. "נראתה לו בחלון" - ייתכן שיוסף ראה את עצמו בחלון וגילה שהוא דומה לאביו. אמונה שאני מסוגל להיות צדיק נותנת את הכוח להתמודד עם החטא.

 

ד. "עתידין אחיך שיכתבו על אבני האפוד" - מבט על העתיד מסייעת לאדם להתגבר על פיתויים שונים.

 

ה. "רצונך שימחה שמך מביניהם" - הבנה שמעשה שלך משפיע על כל העם.

 

ו. "נעץ ידו בקרקע" – עצירה והכאבה עצמית על מנת לעורר את עצמו מתוך החטא.

 

ז. "מיד וינס ויצא החוצה" - בריחה מידית מהזירה מבלי לדון עם יצר הרע.

 

ח. "החוצה" - הסכמה לשלם מחיר יקר עד כדי הליכה לכלא על מעשה כזה.

 

ט. "הים ינוס מפני ארונך" - מי שמתגבר, והולך נגד הטבע שלו, זוכה שה' משנה את הטבע בזכותו

 

בתפילה שנזכה להצליח להדבק במידתו של יוסף ולהתגבר על כל הפיתויים העומדים בפנינו.

 

שבת שלום

הלל מרצבך

 


תגובות

הנקראים ביותר

פרשת תולדות - אהבת הילדים ללא תנאי

פרשת ויצא - האמת שנראית כשקר

פרשת תזריע - מאמין וזורע

פרשת כי תשא - בין הרצוי למצוי

פרשת נח - פתיחות או סגירות

פרשת פינחס - מהו שלום אמיתי?

פרשת תצוה - להאיר את העולם

פרשת לך לך - איך מקרבים?

פרשת לך לך - תאווה או אחווה

פרשת קדושים - מה זו קדושה?